Featured on Computable.nl on May 28, 2013.

Een belangrijk voordeel van cloud computing is verbeterde efficiëntie. Cloud-diensten kunnen in rap tempo worden ingericht en in slechts een paar minuten tijd in gebruik worden genomen, waar dit normaliter weken of maanden in beslag zou nemen. Maar de cloud heeft meer te bieden dan de mogelijkheid om in een oogwenk te beschikken over rekenkracht, opslagcapaciteit of applications-as-a-service.

Op basis van persoonlijke ervaringen met gebruikers van cloud-diensten heb ik een top vijf opgesteld van de belangrijkste zakelijke voordelen, naast efficiëntie.

Zakelijke flexibiliteit
De beschikbaarheid van ict-hulpmiddelen op het moment dat deze nodig zijn, resulteert doorgaans in een reductie van de doorlooptijd van ict-projecten. Hierdoor heb je minder fulltime medewerkers nodig voor de uitvoer van projecten en profiteer je van een kortere en meer voorspelbare time-to-market. De mogelijkheid om op snellere en kostenefficiëntere wijze hoogwaardige resultaten te boeken, vergroot het concurrentievermogen en stelt je in staat om flexibeler te opereren. Ik heb gevallen meegemaakt waarin de duur van een data-analyseproject kon worden teruggebracht van vier maanden tot slechts drie weken. Naast een kortere time-to-market leverde dit aanzienlijke kostenbesparingen op.

Nieuwe bedrijfsmodellen
Tegenwoordig is het veel eenvoudiger om initiatieven op het gebied van bedrijfsinnovatie te lanceren. Vaak is dit mogelijk dankzij de beschikbaarheid van kant-en-klare cloud-diensten. De inzet van deze diensten, eventueel in combinatie, kan nieuwe en innovatieve bedrijfsmodellen opleveren, zodat bedrijven nieuwe waardeproposities kunnen aanbieden en nieuwe omzetstromen aanboren. Sommige bedrijven ontwikkelen zelfs bedrijfsmodellen en waardeproposities die volledig op cloud-diensten zijn gebaseerd. Dit zie ik met name gebeuren in het midden- en kleinbedrijf, hoewel Spotify en BitCase eveneens goede voorbeelden zijn.

Minder operationele problemen
Door gebruik te maken van gestandaardiseerde diensten kun je het aantal problemen en onvolkomenheden aanzienlijk verminderen. Dit komt de bedrijfscontinuïteit zonder meer ten goede. En omdat personeel minder tijd kwijt is aan operationele problemen, kun je je optimaal op de kernactiviteiten concentreren. Cloud computing biedt de mogelijkheid om herhaaldelijk gebruik te maken van dezelfde dienst of topologie van diensten, telkens met hetzelfde resultaat. Dit betekent dat je een beroep kunt doen op kant-en-klare server-images, applicatieservices of zelfs volledige applicatielandschappen die op basis van ontwerppatronen zijn gedefinieerd.

Een slimmer gebruik van ict-bronnen
De zakelijke flexibiliteit wordt verder vergroot door efficiëntere projecten en minder operationele problemen. Je personeel kan daardoor meer tijd besteden aan projecten die de onderneming toegevoegde waarde bieden. De voordelen zullen er voor iedere organisatie weer anders uitzien en zijn daarom moeilijk in harde cijfers uit te drukken. Wat vaststaat, is dat mensen het belangrijkste bedrijfsmiddel vormen, en dat de cloud je in staat stelt om beter gebruik te maken van de mankracht. Een andere manier om slimmer gebruik te maken van bronnen houdt verband met schaalvoordeel. Aanbieders van cloud-diensten maken over het algemeen efficiënter gebruik van hardware en verbruiken minder energie dan traditionele leveranciers.

Lagere kapitaaluitgaven
Er is sprake van enige discussie rond het nut om over te stappen van een model dat is gebaseerd op de kapitaaluitgaven (capital expenses oftewel CapEx) naar een model op basis van de operationele kosten (operational expenses oftewel OpEx). De algehele teneur is dat het OpEx-model met name voor projecten op de korte en middellange termijn aantrekkelijker is, omdat er geen sprake is van financiële langetermijnverplichtingen. Dit model vereist geen investeringen vooraf. Hierdoor kunnen bedrijven niet alleen sneller van start gaan met nieuwe projecten, maar deze projecten ook beëindigen zonder het verlies van investeringen in cloud-diensten.

Zoals je ziet draait het bij cloud computing om veel meer dan alleen de technologie. De werkelijke kracht van de cloud schuilt in datgene wat technologie – in de vorm van snel inzetbare cloud-diensten – voor een onderneming kan doen.

By Edwin Schouten (@schoutene).

1 Comment

  1. Mooi overzicht! Sinds we met de zaak in de cloud werken heb ik er een klein beetje meer begrip in, en een groot voordeel voor ons is (naast de genoemde in het overzicht natuurlijk) de flexibiliteit in de hoeveelheid van het gebruik van cloud, bijvoorbeeld tijdens piek of dal momenten. Veel gemak of veel kostenbesparing, ideaal voor ons.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s