Cross-posted on LinkedIn Pulse on January 30, and Computable.nl on March 13, 2015

Tien jaar geleden maakten we met service oriented architecture (SOA) voortvarend een einde aan de spaghetti van systemen. Wist men vóór het SOA-denken nauwelijks welke applicaties waar draaiden en hoe die onderling gekoppeld waren; in het cloud-tijdperk dreigt nu een vergelijkbare situatie.

Misschien nog wel erger, omdat door de laagdrempelige aanschaf en uitrol alles mogelijk is – met name voor businessgebruikers. De architect en architectuurdenken zijn hard nodig om een nieuwe systeemchaos te voorkomen. Daarbij zijn vier verschillende elementen essentieel: integratie, service management, in-control blijven en het stimuleren van businessgedreven IT-ontwikkeling.

  1. Werk maken van integratie – Denk na over hoe de diverse diensten met elkaar worden gekoppeld en waar de data staat. Tevens dienen de processen rondom de IT te worden aangepast, opdat een nieuwe dienst snel kan worden opgenomen binnen het grotere geheel. Tevens moet het duidelijk zijn hoe en in welke vorm je als klant de data weer in bezit krijgt bij een eventuele exit.
  2. Zo veel mogelijk automatiseren van service management – Omdat in een cloudsituatie veelal sprake zal zijn van een groeiend aantal cloud-leveranciers, ieder met een eigen dienstverlening en contractvorm, moet de monitoring van services en SLA’s zoveel mogelijk worden geautomatiseerd. Het handmatig managen van een uitgebreid landschap van cloud-diensten zal namelijk contraproductief werken; handmatige processen zullen de bottleneck zijn bij gebruik van cloud-diensten.
  3. In controle blijven – Binnen veel sectoren is sprake van zware eisen ten aanzien van data-beveiliging en privacy, vaak opgelegd door toezichthouders. Het is belangrijk om ook bij een dynamisch, snel veranderend landschap van cloud-diensten geheel in controle te blijven. Een schijnbare tegenstelling waarmee de architect als geen ander raad weet.
  4. Businessgedreven IT-ontwikkeling aanjagen – Een groot voordeel ten opzichte van standaard pakketsoftware is dat het combineren van cloud-diensten businessgerichte innovatie mogelijk maakt. Developers moeten in staat gesteld worden om services uit de cloud ‘aan elkaar te plakken’ om zo onderscheidende producten, diensten en zelfs businessmodellen te ontwikkelen.

Al deze vier elementen spelen een rol bij het managen van de ‘nieuwe chaos’: de waarschijnlijk continue verandering van het IT-landschap op basis van cloud-diensten. Een chaos van waaruit zogezegd geweldige nieuwe dingen met een hoge businessrelevantie kunnen ontstaan. Want dat is misschien wel het belangrijkste: het nieuwe cloud-gebaseerde IT-landschap is niet langer een doel op zichzelf, maar cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Nog nooit eerder was de architect zo relevant voor de business.

Bronnen en verder interessant materiaal:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Edwin Schouten

The collected works: Cloud, Cognitive & IT Architecture

TED Blog

The TED Blog shares news about TED Talks and TED Conferences.

CNET Topics - Tech Industry

The collected works: Cloud, Cognitive & IT Architecture

Latest News from CloudEXPO Journal

The collected works: Cloud, Cognitive & IT Architecture

Thoughts on Cloud Blog

Just another WordPress.com site

%d bloggers like this: