Interview with me, by Witold Kepinski of DutchITChannel.nl (in Dutch).

IBM heeft een breed aanbod van publieke, private en hybride cloudoplossingen en -diensten. Afgelopen boekjaar groeide de wereldwijde cloudomzet met 75 procent naar 7,7 miljard dollar. De ‘as-a-service’ clouddiensten groeiden met meer dan honderd procent. Het IBM cloudaanbod is bij steeds meer business partners en klanten in trek, mede vanwege de duidelijke strategie rond open standaarden zoals OpenStack. Daarom is IBM aanwezig als Gold Sponsor met een Business en Technology sessie tijdens de OpenStack Benelux Conference 2015, die op 17 september wordt gehouden in het SPANT! in Bussum.

OpenStack is een verzameling van open source software componenten waarmee cloud computing platformen voor zowel publieke als private cloud opgezet kunnen worden. De ontwikkelingen rond deze modulaire technologie en softwarearchitectuur worden besproken tijdens de gratis toegankelijke OpenStack Benelux Conference 2015, die wordt gehouden op 17 september in het SPANT! in Bussum. IBM biedt de bezoekers van de conferentie een track met een interessante presentatie van Henry Nash, één van de kernontwikkelaars van OpenStack component “Keystone” en Cloud Architect bij IBM. Nash praat over de strategische rol van OpenStack voor bedrijven en organisaties. Daarnaast biedt Elmar Weber, CTO van startup Cupenya, een sessie over hoe ze met ondersteuning van IBM´s Bluemix platform-as-a-service inclusief OpenStack componenten Cupenya´s big data process analytics dienst aan klanten kunnen bieden.

Cloud Computing Referentie Architectuur (CCRA)

Edwin Schouten, werkzaam bij IBM  als Senior Cloud Advisor, zegt dat OpenStack klanten en business partners sneller naar een eigen cloud platform kan helpen. Schouten is hierbij nauw betrokken, onder andere door klanten te adviseren over de, voor iedere klant verschillende, beste passende stappen in de transformatie naar cloud diensten. Hiervoor gebruikt hij onder andere de “open cloud architectuur” principes en de bouwstenen uit IBM´s Cloud Computing Referentie Architectuur (CCRA), welke beiden ten grondslag liggen aan IBM’s cloud diensten en producten. Volgens Schouten is de komende jaren een steeds grote rol weggelegd voor OpenStack bij het opzetten en beheren van een eigen cloud platform, zowel on-premise als off-premise. OpenStack is open source software, geschreven door verschillende bedrijven en ontwikkelaars. Iedereen kan code en documentatie verbeteren. Met deze software componenten kan je een eigen cloudomgeving neerzetten, compleet gebaseerd op open standaarden waardoor vendor lock-in geminimaliseerd worden. Het kan echter voor klanten soms wel ingewikkeld zijn om zelf een cloudomgeving neer te zetten gebaseerd op die OpenStack componenten. Je moet rekening houden met de verschillende versies van een OpenStack component, hoe componenten onderling samenwerken en hoe het geheel integreert in de vaak al bestaande IT-omgeving. Tevens is het verstandig bij te blijven met de continue verandering en verbetering van broncode en componenten, en dat ook kost tijd een aandacht. Sommige bedrijven kiezen ervoor om dit pad geheel zelfstandig op te gaan, anderen schakelen de hulp in van externe experts, en weer andere partijen maken gebruik van kant-en-klare producten en diensten gebaseerd op die OpenStack technologie.”

Stappenplan

Veel gebruikers zetten OpenStack in voor een Infrastructure-as-a-Service (IaaS) platform gebaseerd op open industrie standaarden. “IBM biedt hiervoor verschillende diensten en producten. Klanten en business partners snappen dat dit leidt tot significante wijzingen van hun IT-omgeving. Ze willen de soms ingrijpende transformatie naar de cloud in één keer goed doen, waardoor het belangrijk is om rekening te houden met portabiliteit van applicaties naar een cloud omgeving, nu en in de toekomst. IBM helpt ze daarbij met concrete stappen, van het definiëren van een gewenste eindsituatie op basis van open cloud architectuur principes, het vaststellen en uitvoeren van een stappenplan om daar te komen, en, tot en met het beschikbaar stellen van kant en klare diensten en producten. OpenStack is voor de IaaS diensten en producten van IBM één van de kernelementen om uitwisseling tussen verschillende cloud omgevingen makkelijk te maken. Essentieel voor een hybride cloud dus”, aldus Schouten.

Blue Box

Recent is IBM´s cloud dienstverlening uitgebreid met Blue Box, een volledig gehoste private cloud gebaseerd op OpenStack, maar dan met de schaalbaarheid en implementatie voordelen van een publieke cloud. Schouten: “Met IBM Blue Box kunnen bedrijven snel, in slechts een paar dagen, hun cloudgebaseerde applicaties en on-premise systemen naar een OpenStack gebaseerde managed cloudomgeving migreren. Blue Box wordt aangeboden als een private-cloud-as-a-service, zowel vanuit een on-premise datacenter van een klant als vanuit IBM´s Cloud datacenters. IBM levert met Blue Box de implementatie van een bewezen OpenStack blauwdruk aan haar klanten.”

SoftLayer en Cloud Managed Services (CMS)

OpenStack wordt ook toegepast in IBM’s SoftLayer datacenters en IBM Cloud Managed Services (CMS), aldus Schouten: “Dit zijn de twee engines die onder onze IaaS, PaaS en SaaS diensten liggen, ieder met zijn eigen karakteristieken qua architectuur, service levels, etc… OpenStack is hierbij de integratielaag tussen deze twee infrastructuurdiensten, alsmede de eerder genoemde Blue Box diensten. Het mooie aan de SoftLayer cloudinfrastructuur is dat de gebruiker kan kiezen uit het volledige scala aan delivery modellen: van “public” multi-tenant virtual machines tot “private” single-tenant fysieke servers, alles met selfservice en snelle levering zoals je van een cloud dienst mag verwachten. Met CMS bieden IBM en betrokken business partners een IaaS met SLA’s op operating system (OS) niveau, veel verder dus dan alleen een beheerde virtualisatielaag waarbij de klant zelf verantwoordelijk is voor de virtual server (VM), zoals bij SoftLayer. In de CMS dienst zitten onder andere OS management en patching, anti-virus, backup, high availability en disaster recovery, life cycle management, etc.. CMS is de enige volledige managed cloud dienst die zowel x86 als AIX biedt. Naast het gebruik van open standaarden om een hybride cloud omgeving snel mogelijk te maken, is connectiviteit ook een essentieel element. Om deze reden zijn SoftLayer en CMS onderling verbonden door middel van het Cloud Interconnect Network.

Bluemix

Met Blue Box, SoftLayer en CMS krijgen klanten beschikking over een hybride cloud gebaseerde IaaS, vervolgt Schouten. “Daarop kunnen ze weer diverse platform-as-a-service (PaaS) diensten gebruiken, zoals IBM´s Bluemix en IBM´s CMS for Oracle en SAP. Bluemix is een op open standarden gebaseerd platform voor het ontwikkelen, beheren en runnen van cloud-native applicaties, gebaseerd op API-gebaseerde producten/diensten van IBM (zoals Watson), partners (zoals Cupenya) en open source projecten (zoals Node.js). Bluemix is een platformlaag die boven de infrastructuur laag ligt en gebaseerd is op de Cloud Foundry open standaard, uitgebreid met andere standaarden als Docker en diverse DevOps tools. Ook voor Bluemix is OpenStack de “lijmlaag” tussen de infrastructuur- en platformlagen.”

Volgens Schouten biedt IBM met zijn OpenStack gebaseerde producten en diensten klanten en business partners veel voordelen. “Door open standaarden als OpenStack te adopteren kan je applicaties en workloads sneller verplaatsen tussen verschillende cloudomgevingen omdat je gebruik maakt van open API’s (application programming interface). OpenStack is ideaal voor hybride cloud implementaties; zowel tussen on-premise en off-premise cloud diensten als tussen meerdere off-premise cloud diensten.”

Business partners

Schouten zegt dat het IBM OpenStack cloudaanbod groeimogelijkheden biedt bij  business partners. “IBM biedt de mogelijkheid tegen lage investeringen een volwassen eigen cloud platform neer te zetten voor klanten, met bijvoorbeeld Blue Box op SoftLayer base metal servers voor off-premise IaaS dienstverlening. Of Blue Box op eigen hardware in een eigen data center voor een on-premise omgeving. Ook kunnen business partners natuurlijk onze multi-tenant cloud diensten gebruiken als SoftLayer, CMS en Bluemix. Ze kunnen hiermee aan klanten toegevoegde waarde leveren door eigen diensten bovenop deze cloud platformen te leveren. We zien daardoor partnerships ontstaan zoals met KPN, waar IBM een cloud dienst levert waarop een applicatie draait van een derde leverancier. Ik spreek ook met business partners die gedreven zijn door de flexibele mogelijkheden van Bluemix en SoftLayer om innovatie en vernieuwing te bieden aan klanten. Als men interesse heeft in deze mogelijkheden: in oktober 2015 organiseren we een sessie die specifiek gaat over cloud. Business partners kunnen dan een ‘Trusted Advisor’ worden met, en voor, IBM´s OpenStack gebaseerde cloud diensten en producten.”

Over de OpenStack Benelux Conference 2015

Inschrijven voor OpenStack Benelux Conference 2015 kan via deze link.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s