Bedrijven die in het kader van business agility, digitalisering en klantgerichtheid denken aan de omarming van cloud, denken veelal in termen van ‘replacing, rebuilding en refactoring’ van de bestaande IT-oplossingen. Het draait daarbij om het aanpassen van de applicaties aan de moderne tijd, zoals het vervangen van traditionele on-premise software voor software as a service (SaaS).

Er is evenwel ook een andere weg die organisaties zouden kunnen bewandelen. Hierbij gaat het niet om het vervangen danwel herbouwen van applicaties, maar om de aanpassing van de infrastructuur waarop ze draaien. In feite pas je in dit geval de cloud als landingsplatform aan op de software. Qua applicaties kan dan in principe alles bij het oude blijven, zelfs de gevirtualiseerde legacy kan mee naar de nieuwe omgeving.

Het grote voordeel van deze benadering is dat deze kan plaatsvinden zonder downtime en aanpassingen aan de applicaties. Op de voorwaarde dat het aloude IT-landschap reeds is gevirtualiseerd op basis van VMware, kan het geheel heel snel worden opgepakt en overgezet naar de nieuwe cloudomgeving. De continuïteit is in dit geval dus gewaarborgd.

Gelijktijdig

Het mooie is bovendien dat bedrijven en hun CIO’s niet hoeven te kiezen voor het een of het ander. Beide transformaties naar de cloud – het aanpassen van de applicaties dan wel het aanpassen van de infrastructuur – kunnen gelijktijdig plaatsvinden. Op deze manier kunnen bedrijven enerzijds business- en frontoffice-gerichte applicaties neerzetten – desgewenst op basis van moderne microservices, en anderzijds de financiële en operationele druk van de bestaande operatie halen. Bijvoorbeeld door de datacenters waarin de backoffice-systemen draaien te vervangen voor een schaalbare cloudgebaseerde infrastructuur.

Als IBM zijn we dankzij ons partnership met VMware dus in staat om deze twee kanten van het cloud-migratiespectrum te enablen. Enerzijds door bedrijven heel snel te helpen migreren naar IaaS, terwijl we aan de andere kant van het spectrum dankzij Bluemix het ideale platform bieden voor nieuw te ontwikkelen en te integreren cloudgebaseerde toepassingen.

Van twee kanten naar de cloud. Niet of-of, maar en-en.

Cross-posted op LinkedIn Pulse. #IBMAoT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s