Vijftig tinten Cloud [NL]

Security en compliance zijn vooralsnog de belangrijkste parameters bij de sourcing en platformkeuze in relatie tot de hybride cloud. Gedurende de onlangs gehouden rondetafelbijeenkomst in de Villa te Vught werd dieper ingezoomd op de aard van alle verschillende clouds en de implicaties op het gebied van security en compliance.

Breaking through the Clouds

A new cloud order is emerging Enterprises are placing public cloud services in the center of their hosting strategies. Cloud services are used next to existing private cloud and traditional IT services. This so-called ‘Hybrid IT’ is driving the need for a (cloud) service brokerage model. This model which integrates multiple cloud service providers in…

Continue innovatie, DevOps en Cloud [NL]

Cross-posted on LinkedIn Pulse on April 1, 2015. Featured on Computable.nl on April 3, 2015. Recent hebben we als onze vijfde Cloud Architectuur-rondetafel in Nederland gehouden: avonden waarin we met vakgenoten een open dialoog hebben, iedere keer vanuit een andere invalshoek. De vijfde editie had als onderwerp ‘Continuous Delivery en DevOps’, en draaide om het…

Cloud all-in [NL]

Featured on Computable.nl on January 20, 2014. Als ik zo de balans opmaak van de vele bedrijven waar ik in 2013 mee heb mogen werken kan ik concluderen dat de grote verandering echt heeft ingezet. Waar 2011 en 2012 nog de jaren waren van het experimenteren met cloud diensten, lijkt 2013 het jaar te zijn…

De 5 belangrijkste succesfactoren van cloud [NL]

Featured on IBM blog A Smarter Planet on November 27, 2013. Featured on iBestuur on December 10, 2013. Discussies over cloud computing richten zich veelal op het onderscheid tussen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software-as-a-Service (saaS). We noemen dat ook el de 3 cloud service modellen. Hiermee definieer je…

Open, open, open moet het zijn [NL]

Featured on Computable.nl on Oct 21, 2013. Een ‘agile enterprise’ grijpt de kansen die cloud computing creëert om bedrijfsmodellen, waardenketens en klant- en leveranciersinteracties te transformeren. Het hart van een agile enterprise is gebaseerd op een open cloud architectuur die zowel de IaaS, PaaS als SaaS laag omvat. Ontwikkelingen gaan snel, maar de open cloud…

Iedere ontwikkelaar de juiste cloud [NL]

Featured on Computable.nl on Oct 14, 2013. Het kiezen van het juiste platform, anders gezegd de juiste publieke cloud dienstverlening, is essentieel om de productiviteit van ontwikkelaars alsmede de kwaliteit van het geleverde werk te maximaliseren. Met het vervagen van de scheidslijnen tussen IaaS, PaaS en SaaS verdient het aanbeveling om de keuze te baseren…

Cloud computing kent zeker 5 voordelen [NL]

Featured on Computable.nl on May 28, 2013. Een belangrijk voordeel van cloud computing is verbeterde efficiëntie. Cloud-diensten kunnen in rap tempo worden ingericht en in slechts een paar minuten tijd in gebruik worden genomen, waar dit normaliter weken of maanden in beslag zou nemen. Maar de cloud heeft meer te bieden dan de mogelijkheid om…

IBM SmartCloud Enterprise Unleashed VI

This edition focuses on IBM’s open cloud strategy and dives a bit deeper into the IBM SmartCloud Application Services services for DevOps and pattern based deployments.

7 more IBM white papers on Cloud not to be missed

This year will be the year of hybrid – both hybrid IT and hybrid cloud – as well as the year that platform as a service (PaaS) starts to mature and bare fruits. As usual, at IBM we have a lot of valuable insight to share. This blog post adds seven more white papers to…

IBM SmartCloud Enterprise Unleashed V

This edition focuses on what’s new in IBM SmartCloud Enterprise release 2.2 and IBM SmartCloud Application Services 1.0. You will find the link to an e-book “Cloud Services for Dummies” which is available at no charge and also discover how to do encryption in your images and find out what the differences are between IBM…